LA MALALTIA

Diagnòstic

A Catalunya, segons les darreres estadístiques, cada any unes 5.000 dones aproximadament són diagnosticades de càncer de mama.

L’Hospital de la Vall d’Hebron publica en la seva web: “Una de cada vuit dones presenta càncer de mama… i l’1 % dels homes també el poden patir”.

Unes dades aclaparadores que ens fan pensar en totes aquestes persones que estan passant per aquesta situació i creiem que potser, com ens va passar a nosaltres, també necessiten trobar informació i suport per resoldre dubtes i alleugerir pors.

Per això esperem oferir-vos, des d’aquest espai, continguts que us ajudin a conèixer millor la malaltia des de l’inici. Però nosaltres no som metges ni investigadors, som pacients, per això, hem fet una selecció d’informació de fonts mèdiques en referència al diagnòstic del càncer de mama que creiem us poden ser útils.

Tractaments

Per tractar el càncer es poden fer servir diferents teràpies, la seva elecció dependrà del tumor i de la seva ubicació, però també del diagnòstic i del tipus de pacient.

Les principals són: la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia i altres medicaments amb indicació anticancerígena.

La cirurgia és una de les primera opcions que es valoren i s’apliquen perquè permet identificar el tipus de càncer i la seva extensió i poder extirpar el tumor.

Però quin és el tractament quirúrgic més habitual?

La quimioteràpia és l’administració d’un o diversos fàrmacs per via intravenosa o via oral per actuar sobre les cèl·lules canceroses disperses.

Tractament quimioteràpia o hormonoteràpia

La radioteràpia consisteix en l’aplicació d’alta energia per destruir o reduir les cèl·lules tumorals que estiguin ubicades en una zona específicament delimitada. S’utilitza com un tractament complementari per poder reduir el tumor abans de la cirurgia o bé, per eliminar cèl·lules després de la cirurgia.

Tractaments amb radioteràpia

Els assajos clínics que es duen a terme des dels hospitals permeten que pacients accedir a fàrmacs molt abans de la seva comercialització. En disposar d’estudis clínics en totes les fases de desenvolupament de la malaltia permet poder tractar a cada pacient en tots els moments de la seva malaltia.

És un benefici doble, per una part per la pacient perquè rep tractaments molt específics i amb millor tolerància del que rebia abans, i per avançar així en la investigació de la malaltia.

Els assajos clínics donen felicitat i esperança a les pacients, i també als professionals que investiguen la malaltia.

Estudis clínics de tractament diari de pacients amb càncer de mama

Programa d’immunoteràpia personalitzada

Les complicacions després d’una cirurgia de càncer de mama són la limitació del moviment de l’espatlla i el limfedema, un cop la cicatriu permet el moviment es recomana moure els braços amb normalitat. En cas de tenir problemes de moviment o aparegui limfedema es recomana rehabilitació.

Tècniques de Rehabilitació

Limfedema

El limfedema és un efecte secundari del tractament del càncer de mama i afecta una de cada quatre dones.

L’edema és una acumulació de líquid en el braç que pot aparèixer després de quan en una intervenció quirúrgica s’ha practicat un buidament ganglionar axil·lar o després d’acabar la radioteràpia i les funcions del sistema limfàtic (drenatge i defensa immunitària) queden debilitades en aquesta extremitat.

Aquest efecte advers té molt d’impacte en la funcionalitat i qualitat de vida de les persones tractades de càncer de mama, ja que pot esdevenir crònica.

Amb l’objectiu de prevenir el limfedema i les possibles complicacions es recomana la realització d’uns exercicis adients per a prevenir aquestes patologies.

Per altra banda, en una fase posterior a la cirurgia es poden fer exercicis adaptats per millorar la qualitat de vida i diversos tipus de teràpies, com el drenatge limfàtic que poden ajudar a reduir-ho.

Bibliografia

Us presentem un recull d’enllaços i de documents on podreu ampliar informació relativa al càncer de mama i als possibles tractaments.