SUPORT

Acompanyament

La nostra prioritat com a entitat és estar a prop de les persones i acompanyar-les durant els diferents estadis de la malaltia.

Aquest acompanyament pot ser de caire personal o professional, dependrà de les necessitats emocionals, psicològiques o físiques de cada persona.

D’entrada, el nostre grup està format per persones voluntàries que us escoltaran i us entendran perquè coneixen els processos i han passat per experiències similars.

Així, en una primera fase el nostre objectiu és escoltar-vos i funcionar com un punt d’acollida personal per entendre què necessiteu i com us podem ajudar. A partir d’aquesta primera presa de contacte, us oferim:

  • Suport emocional a les persones afectades des de l’inici de la diagnosi.

  • Acompanyament a visites tant d’oncologia com de cirurgia, proves, estades hospitalàries.

  • Orientació sobre teràpies i professionals especialitzats en la malaltia.

Psicoterapeuta

Des de GRUP IRIS us volem oferir un espai d’aprenentatge continuat on les persones puguin expressar, reflexionar i analitzar com viuen la malaltia i valorar si existeixen dificultats i resistències que condueixin a l’esgotament emocional.

Amb aquesta iniciativa es pretén ajudar les persones amb càncer i els familiars a poder entendre la malaltia i a minimitzar el dolor emocional que pot produir.

D’aquesta manera es pretén que les persones afectades trobin noves motivacions que els ajudin en el procés de recuperació de la malaltia a partir de dinàmiques individuals i grupals on s’exposin continguts teòrics i s’analitzi com cadascú viu el seu procés de recuperació o tractament de la malaltia.

− Ajudar les persones amb càncer i els familiars a poder entendre la malaltia i a minimitzar el dolor emocional que pot produir.
− Crear un espai d’aprenentatge continuat on les persones afectades de càncer puguin expressar, reflexionar i analitzar com viuen la malaltia.
Oferir noves motivacions a les persones afectades per ajudar-les en el procés de recuperació de la malaltia.
Analitzar com cadascú viu el seu procés de recuperació o tractament de la malaltia a partir de dinàmiques individuals i grupals.

Les sessions les condueix un psicoterapeuta clínic i entrenador de desenvolupament personal, amb una extensa trajectòria en el camp terapèutic de l’ajuda i el suport, amb seguiment i assessorament tant individual com grupal en matèria de salut.

Es realitzen sessions grupals mensuals de dues hores aproximadament de duració cadascuna i a on es tracten diferents temàtiques.

També oferim sessions d’acompanyament i sessions individuals, per tal que el psicoterapeuta clínic pogués fer un seguiment personalitzat de les persones afectades de càncer.

Durant la pandèmia, les sessions es realitzen on-line. Contacteu amb nosaltres per a més informació.

Fisioterapeuta

El tractament fisioterapèutic per a dones amb càncer de mama és molt important perquè pot ajudar a millorar molts dels efectes físics derivats de la malaltia.
És recomanable per prevenir i per rehabilitar, i es pot abordar en diferents fases, abans i després de la cirurgia o durant els tractaments oncològics.
Us podem recomanar serveis de fisioteràpia amb professionals de la nostra confiança que us ajudaran a:

  • Preparar-vos abans d’una cirurgia o a recuperar-vos dels tractaments

  • Reduir la inflamació del limfedema amb drenatge limfàtic

  • Treballar les articulacions, recuperar la mobilitat i activar els sistemes

Acupuntura

L’acupuntura pot ajudar a millorar la qualitat de vida del pacient durant el seu tractament.

Els símptomes més freqüents que es tracten amb acupuntura són les nàusees, el cansament, sufocacions, mal d’articulacions i el limfedema.

Se sol tractar amb les agulles d’acupuntura de diàmetre molt fi i de vegades també amb electro estimulació. El millor és fer sempre un tractament d’acupuntura abans de la sessió de quimioteràpia, i fins i tot ,setmanalment si persisteixen les símptomes.

Els tractaments els fa un especialista en acupuntura del Centre 1 Cel Teràpies.